Narcisme kenmerken en de samenleving

Narcisme kenmerken in de samenleving

De narcisme stoornis (oftewel narcistische persoonlijkheidsstoornis) is veelal onderbelicht in de samenleving. Mede door het ontbreken van goede kennis bij bijvoorbeeld hulpverleners, maatschappelijk werkers en zelfs psychologen, zijn de gevolgen van narcisme vaak moeilijk te duiden. De mogelijkheid om narcisme inzichtelijk te maken, met dus ook de bijbehorende gevolgen, zorgt niet alleen voor een betere herkenning van de problematiek, maar kan ook ernstige schade in de relationele sfeer voorkomen.

Narcisme.net 336x280

Meer narcisme kenmerken

narcisme kenmerkenNarcisme of ook narcistisch misbruik is een fenomeen dat niet te onderschatten valt. Ondanks dat het voor personen die in de relationele sfeer te maken hebben met een narcist moeilijk is, is het tegelijkertijd vaak lastig om de narcistische persoonlijkheidsstoornis te herkennen. Kenmerkend voor narcisten is dan ook dat zij vaak over charmante en vrij sociale vaardigheden beschikken. Het uiteindelijk destructieve karakter van narcisme is in een vroeg stadium nog moeilijk te bevatten.

Nog meer narcisme kenmerken

Kenmerkend voor een narcist is dat een overdaad van leugens worden toegepast en dat men zich tegelijkertijd boven de wet verheven voelt. Dit geldt niet alleen op privé vlak maar ook op zakelijk vlak. Werkgevers worden geconfronteerd met werknemers die veelvuldig manipuleren en anderen voor hun fouten proberen op te laten draaien.Ondanks dat er relatief veel theoretische kennis bestaat over narcisme, zijn de gevolgen voor de samenleving alsmede de praktijk veelal onderbelicht.

Narcisme.net posts bottom