Narcisme op het werk

Narcisme op het werk: Superieur of narcisme?

Ken jij iemand op de werkvloer die in het algemeen erg superieur voorkomt? Kenmerkend voor mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is dat zij zich gedragen alsof je beter zijn dan ieder ander. Iedereen kent wel iemand die past in deze “ik ben geweldig” beschrijving. Is dit toeval? of een geval van narcisme op het werk?

Narcisme.net 336x280

Narcisme op het werk: kenmerken van narcisme

Kenmerkend voor mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis op de werkvloer is:
  • Superieur gedrag
  • Vaak is er een gebrek aan geweten
  • Kunnen zich niet of nauwelijks inleven in anderen
  • Vaak een verbaal agressieve reactie als men op tegenspraak stuit
  • Bij het nastreven van doelen is men geneigd om manipulatie toe te passen
  • Indien er onverhoopt iets gebeurd denkt men recht te hebben op een speciale behandeling

Narcisme op het werk: destructief

Niet alleen op zakelijk niveau kan narcisme destructief zijn. Ook op privé vlak kan narcisme destructief werken. Zo is niet alleen sprake van een beperking in sociale relaties, maar kan narcisme ook een hele instelling of zelfs een compleet land verwoesten. Superioriteit op zakelijk niveau is op het eerste gezicht vooral te constateren bij hoge functies in de publieke sector, in de top van het bedrijfsleven en in de politiek. Velen zien superioriteit als een belangrijk onderdeel bij het overleven in een overmatige competitieve wereld. Veel succesvolle zaken mensen hebben een hoge dosis zelfvertrouwen. Maar als dit doorslaat naar narcisme wordt de persoon al snel disfunctioneel. Ook al die persoon op dat moment succesvol zal de narcistische persoonlijkheidsstoornis ertoe bijdragen dat het succes in de toekomst teniet wordt gedaan. Een goed voorbeeld hierbij is het onderzoek dat gedaan is naar de top van de financiële sector die fraude hebben gepleegd. Feit is dat een groot aantal van deze succesvolle personen kenmerken van narcisme hebben.

Narcisme.net posts bottom